Ta strona używa cookies, a kontynuująć przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i cookies.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień cookies w swojej przeglądarce.

Zgoda X
Logo SOFTRONIC

Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny

Nowoczesna Cyfrowa Gmina


SOFTRONIC Sp. z o.o. realizuje projekt „Nowoczesna Cyfrowa Gmina”, na podstawie umowy  nr  WND-POWR.02.18.00-00-0037/17 w ramach   Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
 
Partner Wiodący: SOFTRONIC Sp. z o. o.
 
Partnerzy:  Gmina Biesiekierz, Gmina Krokowa,  Gmina Magnuszew, Gmina Stupsk, Gmina Świeszyno.
 
 
Cel  Projektu: Wzrost jakości świadczonych usług w Jednostkach Samorządu Terytorialnego  poprzez zwiększenie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w zakresie opłat lokalnych, wdrożenie e-usług w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania nieruchomościami, w tym w zakresie zarządzania lokalami użytkowymi oraz podniesienie kompetencji pracowników Gmin-Partnerów Projektu poprzez szkolenia. Projekt realizowany  w okresie od  01.09.2018 do 31.01.2021r.Budżet Projektu: 955 606, 25 zł
Dofinansowanie Projektu: 805 384, 95 zł
Wkład JST: 150 221, 30 zł
 
 
ADRES  PORTALU: www.mapadotacji.gov.pl

Podziel się: