Ta strona używa cookies, a kontynuująć przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i cookies.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień cookies w swojej przeglądarce.

Zgoda X
Logo SOFTRONIC

Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny

PRINCE2

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments) 
 
Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® jest oparta na zebranych doświadczeniach praktycznych (best practise) wielu kierowników projektów pracujących w różnych krajach i przy różnych typach projektów.  Metodyka jest cały czas uaktualniania i zmieniana, podążając za rozwojem środowisk projektowych i rzeczywistości gospodarczej.
 
To popularna metodyka zarządzania projektami, wywodząca się z Wielkiej Brytanii. Jej rozwój rozpoczął się w latach 70. XX wieku, kiedy to zapoczątkowano badania nad skutecznym zarządzaniem projektami na potrzeby sektora publicznego. W latach 80. metodyka została opublikowana, a jej popularność szybko rosła, przenosząc się również na sektor prywatny.
 
Metodyka PRINCE2® promuje podejście procesowe, które pozwala na skuteczne planowanie, monitorowanie i kontrolę projektów. PRINCE2® definiuje role i odpowiedzialności w projekcie oraz dostarcza podejść i technik wspierających zarządzanie.
 
 
Dzięki swojej elastyczności i zdolności dostosowania do różnych typów projektów, PRINCE2® stał się jednym z najbardziej cenionych standardów zarządzania projektami na świecie, przyjętym dla projektów realizowanych przez NATO i najpopularniejszą metodyką Zarządzania Projektami w Europie (mowa o liczbie certyfikacji w pierwszych dwóch dekadach 21 wieku). Metodyka prezentuje skuteczne i efektywne podejścia dla zespołów projektowych, pozwalając na lepsze osiąganie celów i sukcesywny rozwój zarządzania projektami.
 
 
 
 
  PRINCE2® Foundation PRINCE2® Practitioner
Poziom Jest to pierwszy poziom certyfikacji
i ma na celu wprowadzenie uczestników w podstawowe zasady, terminologię i elementy PRINCE2®. Uczestnicy zdobywają pełny wgląd w metodykę
i zrozumienie jej fundamentalnych aspektów.
Ten poziom, to szkolenie kładące nacisk na praktyczną pracę w środowisku projektowym, sprawdzające praktyczne zastosowanie PRINCE2® w rzeczywistych sytuacjach projektowych. Uczestnicy dowiadują się, jak dostosować i zastosować metodykę do różnych kontekstów projektowych.
Wymagania wstępne Nie wymaga wcześniejszego doświadczenia ani kwalifikacji. Może wziąć w nim udział każdy, kto jest zainteresowany poznanie podstaw zarządzania projektami z wykorzystaniem PRINCE2®.
Aby przystąpić do tego szkolenia, uczestnicy muszą posiadać certyfikat PRINCE2® Foundation.
Zakres Skupia się na zrozumieniu kluczowych terminów, zasad, komponentów i procesów PRINCE2®. Uczestnicy zdobywają ogólną wiedzę o metodyce i jej strukturze. Koncentruje się na zrozumieniu, jakie czynniki wpływają na skuteczne wykorzystanie PRINCE2® w różnych projektach. Uczestnicy uczą się, jak dostosować metodykę do konkretnej sytuacji, analizując złożone scenariusze projektowe.
Egzamin Egzamin Foundation to test wielokrotnego wyboru, który sprawdza wiedzę uczestników na temat podstaw i terminologii PRINCE2®. Po zdaniu tego egzaminu otrzymuje się certyfikat PRINCE2® Foundation. Egzamin Practitioner składa się z zadań praktycznych, które wymagają zastosowania PRINCE2® w rzeczywistych przypadkach projektowych. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu, uczestnicy otrzymują certyfikat PRINCE2® Practitioner.
Korzyści
 • Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat pryncypiów, terminologii i technik PRINCE2®, co stanowi solidne fundamenty w zarządzaniu projektami.
   
 • Uczestnicy poznają spójny język używany w projekcie, co ułatwia komunikację i zrozumienie wewnątrz zespołu.
   
 • Szkolenie umożliwia zrozumienie procesu planowania projektów, co prowadzi do lepszej organizacji i osiągnięcia celów.
 • Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności w zarządzaniu projektami, zdobywając praktyczne doświadczenie w stosowaniu PRINCE2®.
   
 • Szkolenie umożliwia naukę analizy ryzyka, co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji w trakcie projektów.
   
 • Uczestnicy uczą się wykorzystania pryncypiów PRINCE2® w specyficznych warunkach, co pozwala na lepsze osiąganie sukcesów projektowych.
Cele
 • Celem szkolenia Foundation jest zapoznanie uczestników z fundamentalnymi pryncypiami, terminologią i koncepcjami PRINCE2, aby zbudować solidne podstawy zarządzania projektami.
   
 • Uczestnicy osiągają zdolność do aktywnego uczestniczenia w projekcie i zrozumienia swojej roli oraz odpowiedzialności w ramach zespołu projektowego.
   
 • Ukończenie szkolenia Foundation
  przygotowuje w pełni uczestników do zdania egzaminu certyfikującego PRINCE2® Foundation, co stanowi ważne potwierdzenie ich wiedzy i umiejętności. 
 • Celem szkolenia Practitioner jest rozwinięcie umiejętności uczestników w stosowaniu pryncypiów PRINCE2 w praktyce, umożliwiając im efektywne zarządzanie nawet skomplikowanymi projektami.
   
 • Uczestnicy zdobywają zaawansowaną wiedzę w zakresie praktycznym metodyki co pomaga w skutecznym zarządzaniu projektami i unikaniu potencjalnych zagrożeń oraz zapewnieniu maksymalnego prawdopodobieństwa sukcesu projektu.
   
 • Szkolenie Practitioner umożliwia uczestnikom aplikowanie pryncypiów, procesów i metod PRINCE2 do różnych typów projektów i warunków, co pozwala na elastyczne i efektywne zarządzanie projektami. 
Trenerzy
Zdajemy sobie doskonale sprawę, że dla odbiorców szkoleń Trener prowadzący kurs stanowi kluczowy element decydujący o jakości szkolenia oraz jego ostatecznym efekcie, co ma fundamentalne znaczenie dla korzyści, jakie odniosą uczestnicy.
 
Problem jaki obecnie występuje na rynku szkoleń otwartych z obszaru Zarządzania Projektami wiąże się z tym, że nigdy nie wiemy zapisując się na kurs, czy trafimy na wartościowego a nawet wybitnego fachowca czy też na osobę, której kompetencje mogą pozostawiać wiele do życzenia, a której tylko przypadkowo "zwolnił się termin".
 
W przeciwieństwie do tego, nasze szkolenia otwarte z metodyki PRINCE2 prowadzone są wyłącznie przez dwóch bardzo doświadczonych Project Managerów, którzy są uznawani za autorytet w świecie Zarządzania Projektami.
Wprowadzali Oni metodykę PRINCE2® na rynek polski, a ich bogate doświadczenie i liczne udane projekty w wielu branżach stanowią dowód ich profesjonalizmu. Obydwaj są czynnymi praktykami a przy tym pasjonatami dzielenia się wiedzą i inspirującymi liderami.
 
Podczas szkoleń nie ograniczają się tylko do przekazywania teoretycznych informacji - dzielą się również praktycznymi wskazówkami, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w projektach. Dzięki ich wsparciu, uczestnicy zdobywają kompleksowe umiejętności i budują trwałe fundamenty sukcesu w zarządzaniu projektami.
 
Decydując się na udział w naszych szkoleniach otwartych PRINCE2®, otrzymasz gwarancję uczestnictwa w kursie najwyższej jakości oraz możliwość interakcji i czerpania wiedzy od osób o wyjątkowych kwalifikacjach i niezwykłym doświadczeniu praktycznym:
 
 • Cezary Paprocki – jest niekwestionowanym pionierem w dziedzinie szkoleń akredytowanych PRINCE2® - Tworzył pierwszą akredytowaną w PRINCE2® organizację szkoleniową w Polsce. Posiada niezwykłe doświadczenie, trwające ponad 20 lat, w prowadzeniu szkoleń z PRINCE2®. Jego praktyczne zaangażowanie objęło niemal każdą dziedzinę życia gospodarczego i sektorów publicznych w Polsce, nie tylko w zakresie zarządzania projektami, ryzykiem czy portfelem projektów, ale także w zakresie tworzenia biur projektowych i badania dojrzałości projektowej Organizacji z wykorzystaniem modelu P3M3®.
  Współpracował z wieloma renomowanymi instytucjami, w tym Ministerstwem Finansów, Tauron, Energa, wieloma bankami i instytucjami finansowymi, a także organizacjami związanymi z edukacją, przemysłem i produkcją i to zarówno w kraju jak i za granicą (Niemcy, Francja, Arabia Saudyjska) W wielu z tych organizacji wprowadził elementy podejścia zgodnego z brytyjskimi standardami zarządzania projektami.
  Jego zaangażowanie w tłumaczenie i tworzenie polskich wersji materiałów akredytowanych brytyjskich standardów zarządzania, w tym, jest między innymi właścicielem polskiej wersji materiałów M_o_R®, to wyraz jego zaawansowanej ekspertyzy.
  Dzięki doświadczeniu i wiedzy Trenera, uczestnicy naszych szkoleń uzyskują nie tylko wartościową wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne wskazówki, które pomagają skuteczniej zarządzać projektami, rozwiązywać problemy i osiągać cele.
   
 
 • Andrzej Hejduk - doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w efektywnym zarządzaniu projektami oraz Change Management. Jego szerokie umiejętności obejmują także zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów i logistykę. Jako Coach dla menedżerów i koordynatorów, skupia się na rozwijaniu umiejętności przywódczych, skutecznym rozwiązywaniu problemów i tworzeniu strategii biznesowych. Andrzej Hejduk jest wieloletnim, aktywnym praktykiem w prowadzeniu projektów w różnych dziedzinach i dla organizacji różnej skali. Jest akredytowanym trenerem PRINCE2® od blisko 15 lat. Posiada także akredytacje w takich obszarach jak: Agile, Prince2, PMI.
  Jego obszerne doświadczenie i wiedza w różnych obszarach rozwoju organizacyjnego, coachingu i zarządzania zmianami sprawiają, że jest on cennym źródłem wsparcia dla organizacji, które chcą poprawić swoje procesy, przywództwo i ogólną efektywność.
  Współpracował między innymi z PZU, PKW S.A., Nestle, BPH oraz RIGIPS.
  Andrzej Hejduk promuje holistyczne podejście do biznesu oraz procesowy sposób myślenia, przyczyniając się do sukcesu projektów i rozwoju organizacji. Poprzez sesje indywidualne i zespołowe, wspiera kluczowe osoby w ich osobistym i biznesowym rozwoju, otwierając nowe perspektywy i przekazując niezbędne umiejętności dla dynamicznego świata biznesu.
  Zaangażowanie Trenera w skuteczne zarządzanie projektem oraz dążenie do innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania zmianą sprawiają, że jest on autorytetem w dziedzinie zarządzania i rozwoju organizacji. Jego praktyczne podejście i zaawansowane umiejętności są inspiracją dla Uczestników, którzy czerpią nieograniczone korzyści z jego wsparcia w osiąganiu celów i sukcesów biznesowych.
 
 

Szkolenia z metodyki PRINCE2 uczą ustrukturyzowanego i uporządkowanego podejścia do zarządzania projektami, dając uczestnikom solidny fundament i pewność siebie w praktycznych działaniach oraz wprowadzając ład i porządek w ich pracy w roli sponsorów, kierowników projektów czy członków zespołów projektowych. Metodyka jest świetnym punktem wyjścia do poznawania innych podejść i metodyk projektowych, w tym zwinnych, i elastycznego, celowego dobierania podejścia do typów realizowanych projektów.
 
 
 

 
 • Szkolenie należy zakupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który zawiera voucher na egzamin online oraz e-book w tym samym języku, w jakim realizowane jest szkolenie. E-book będzie dostępny przez okres 5 lat, dając Uczestnikowi możliwość swobodnego korzystania z niego przez długi czas. To doskonałe rozwiązanie, które pozwala skorzystać zarówno z wartościowego szkolenia, jak i wsparcia w przygotowaniu do egzaminu w dogodnym dla Uczestnika czasie. • PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited.
  P3M3® jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited.
Podziel się: