Ta strona używa cookies, a kontynuująć przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i cookies.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień cookies w swojej przeglądarce.

Zgoda X
Logo SOFTRONIC

Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny

Management of Risk - M_o_R®

M_o_R® (Management of Risk)

M_o_R® to kompleksowy program zaprojektowany dla efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacjach. 
Metodyka ta jest oparta na wnikliwej ocenie ryzyka, pozwalając na uporządkowane optymalne zarządzanie okazjami i zagrożeniami w kontekście strategicznym, operacyjnym, programów, projektów.
  
Założenia metodyki M_o_R są oparte o brytyjskie standardy zarządzania (Best Management Practices) i wynikają z potrzeby zarządzania ryzykiem, które jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności biznesowej. Historia tej metodyki sięga początku lat 90., kiedy to powstały pierwsze, holistyczne podejścia do zarządzania ryzykiem nie skupiające się wyłącznie na zarządzaniu ryzykiem finansowym. Od tamtego czasu M_o_R® stale rozwija się i dostosowuje do zmieniających się wymagań i realiów biznesowych. 
  
Szkolenie M_o_R® koncentruje się na podstawowym procesie zarządzania ryzykiem, to znaczy na, identyfikacjiocenie, „planowaniu “i wdrożeniu działań adresujących ryzyko. Uczestnicy zdobywają umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych technik zarządzania ryzykiem, jak również wdrażania efektywnych strategii zarządzania w różnych obszarach działalności organizacji. 
  
Metodyka M_o_R® jest wszechstronna i jej zastosowanie może przynieść korzyści organizacjom niezależnie od branży w jakiej działają i od wielkościach firmy. Skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwala na redukcję strat i lepsze wykorzystanie okazji na drodze do osiągania celów biznesowych. Jest szczególnie przydatne dla menedżerów projektów, programów, zarządzających zmianą oraz liderów organizacji. M_o_R daje narzędzia i wiedzę, pozwalającą zyskać przewagę konkurencyjną, być bardziej elastycznym i osiągać lepsze wyniki zmiany procesie wdrażania zmian. 
 
 
 
  M_o_R® Foundation M_o_R® Practitioner
Poziom Jest to pierwszy poziom certyfikacji, przeznaczony dla osób chcących zdobyć podstawową wiedzę i zrozumienie metodyki zarządzania ryzykiem. Skupia się na zapoznaniu uczestników z terminologią, zasadami i podstawowymi elementami M_o_R®. Uczestnicy na tym poziomie poznają główne pojęcia związane z identyfikacją, oceną i zarządzaniem ryzykiem w organizacji. Szkolenie Foundation jest idealne dla osób rozpoczynających swoją przygodę z zarządzaniem ryzykiem lub tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze. Szkolenie omawia podstawowe techniki używane w zarządzaniu ryzykiem. Ten poziom to szkolenie kładące nacisk na praktyczną pracę z analizą i oceną ryzyka, a także na skuteczne wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem w różnych kontekstach organizacyjnych. Uczestnicy dowiadują się, jak dostosować M_o_R® do unikatowych potrzeb swojej organizacji, jak efektywnie wykorzystać techniki zarządzania ryzykiem i jak podejmować decyzje oparte na wiedzy o ryzyku. Szkolenie Practitioner to kolejny krok dla osób, które chcą zdobyć zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zarządzaniu ryzykiem, a także potwierdzić swoje kompetencje w tej dziedzinie.
Wymagania wstępne
Szkolenie na poziomie Foundation jest otwarte dla wszystkich uczestników, niezależnie od ich doświadczenia zawodowego czy edukacyjnego.
 
Szkolenie zapewnia podstawową, lecz kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, więc może być dobrym punktem startowym dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tą tematyką.
 
 
Ukończenie szkolenia oraz posiadanie certyfikatu M_o_R Foundation jest warunkiem koniecznym, aby móc przystąpić do szkolenia M_o_R® Practitioner.
 
Udział w szkoleniu wymaga głębszego zrozumienia metodyki zarządzania ryzykiem oraz umiejętności jej praktycznego stosowania.
 
Uczestnicy powinni mieć doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem lub pracować w organizacjach, gdzie zagadnienia związane z ryzykiem są istotne dla ich roli.
 
Zakres Skupia się na zapoznaniu uczestników z podstawowymi pojęciami, terminologią oraz zasadami zarządzania ryzykiem. Obejmuje identyfikację ryzyka, podstawowe techniki oceny ryzyka oraz wprowadzenie do podejścia M_o_R® w kontekście strategicznym, programów, projektów i operacyjnym organizacji. Rozwija umiejętności uczestników w analizie i ocenie ryzyka, a także w praktycznym stosowaniu M_o_R® w różnych organizacjach. Skupia się na bardziej zaawansowanych technikach zarządzania ryzykiem oraz przygotowuje uczestników do podejmowania skutecznych decyzji w kontekście zarządzania ryzykiem.
Egzamin Egzamin Foundation to test wielokrotnego wyboru, składający się z 75 pytań. W czasie egzaminu Uczestnik nie ma dostępu do materiałów szkoleniowych. Czas egzaminu to 60 minut. Po pozytywnym zaliczeniu tego egzaminu Uczestnik zdobywa certyfikat M_o_R® Foundation.  Jest to egzamin pisemny składający się z 4 przypadków, które uczestnicy muszą rozwiązać, prezentując swoje odpowiedzi. Próg zaliczenia egzaminu to 50% (40/80). Egzamin trwa 180 minut a w jego trakcie Uczestnik może korzystać z akredytowanego podręcznika, ponieważ jest to egzamin "Open book". Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu, uczestnicy otrzymują certyfikat M_o_R® Practitioner
Korzyści
 • Szkolenie daje uczestnikom solidne podstawy w zakresie zarządzania ryzykiem. Uczestnicy poznają kluczowe pojęcia, zasady i techniki związane z identyfikacją, analizą i zarządzaniem ryzykiem w organizacji.
   
 • Szkolenie pomaga uczestnikom rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem, co przyczynia się do lepszego wykonywania zadań związanych z tym obszarem.
 • Ukończenie szkolenia Foundation przygotowuje w pełni uczestników do zdania egzaminu certyfikującego M_o_R® Foundation.
   
 • Ukończenie kursu oraz uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wiedzę i umiejętności jakie obejmuje M_o_R Foundation jest istotnym wyróżnikiem na rynku pracy.
 •  
 
 • Szkolenie rozwija umiejętności uczestników w zakresie identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem na bardziej zaawansowanym poziomie. Uczestnicy poznają bardziej skomplikowane techniki i narzędzia, które pozwalają na lepsze radzenie sobie z bardziej złożonymi problemami dotyczącymi ryzyka.
   
 • Szkolenie pozwala na zrozumienie, jak skutecznie integrować podejście M_o_R® z innymi standardami i metodykami zarządzania projektami, co przyczynia się do lepszego ogólnego zarządzania organizacją.

   
 • Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, które pozwalają im skutecznie identyfikować, analizować i zarządzać ryzykiem, dzięki czemu potrafią lepiej dbać o ochronę interesów organizacji i unikać potencjalnych zagrożeń.
   
 • Ukończenie szkolenia Practitioner przygotowuje w pełni uczestników do zdania egzaminu certyfikującego M_o_R® Practitioner którego zdanie stanowi o możliwości uzyskania prestiżowego tytułu potwierdzającego unikalne i poszukiwane kompetencje posiadacza.

 
Cele
 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem, zapoznanie z podstawami i różnymi rodzajami ryzyka oraz korzyściami
  z właściwego zarządzania ryzykiem.
   
 • Zrozumienie terminologii, zasad i kluczowych pojęć M_o_R® w zarządzaniu ryzykiem.
   
 • Nauka procesów M_o_R® związanych z identyfikacją, analizą, oceną i zarządzaniem ryzykiem.
   
 • Zapoznanie z podejściem M_o_R®, umożliwiające efektywne stosowanie metodyki w praktyce.
   
 • Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie Foundation.

 
 • Pogłębienie wiedzy o praktycznych metodach zarządzania ryzykiem i radzenie sobie z bardziej złożonymi problemami ryzyka.
   
 • Zrozumienie zaawansowanych procesów M_o_R®, takich jak analiza ryzyka przy użyciu różnych scenariuszy i ocena wpływu ryzyka na organizację.
   
 • Integracja podejścia M_o_R® z innymi metodykami zarządzania projektami w celu lepszego ogólnego zarządzania organizacją.
   
 • Przygotowanie do podejmowania bardziej zaawansowanych decyzji związanych z ryzykiem i analizy ryzyka w sposób bardziej kompleksowy i efektywny.
   
 • Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie Practitioner.

 
Trenerzy
Zdajemy sobie doskonale sprawę, że wiedza i umiejętności trenerów prowadzących szkolenia z M_o_R® mogą różnić się w zależności od doświadczenia. Wiemy, że jakość szkolenia oraz korzyści, jakie czerpie Uczestnik, są bezpośrednio związane z kompetencjami prowadzącego. Dlatego w SOFTRONIC gwarantujemy, że nasz Trener reprezentuje najwyższy poziom kompetencji i profesjonalizmu.
 
Szkolenia M_o_R® na poziomie Foundation oraz Practitioner prowadzi dla Was Cezary Paprocki- doświadczony Trener i Konsultant, który posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu programami, projektami oraz ryzykiem. Jego umiejętności i kompetencje są potwierdzone wieloma certyfikatami i akredytacjami, w tym jako akredytowany trener w metodologiach PRINCE2®, M_o_R®, MSP®, P3O® i MoV®. Warto podkreślić, że to właśnie on jest tłumaczem i właścicielem językowym polskiego wydania podręcznika M_o_R.
 
Dzięki swojemu wykształceniu oraz długoletniemu doświadczeniu jako Project Manager i Konsultant, jest doskonale przygotowany do prowadzenia szkoleń z zakresu M_o_R®. Jego szeroka wiedza na temat zarządzania produkcją, logistyką, a także z zakresu mikroelektroniki i informatyki, pozwala mu na głębokie zrozumienie złożonych zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w różnych branżach, w tym energetyce, bankowości, handlu detalicznym i sektorze publicznym.
 
Jest założycielem i aktywnym członkiem wielu profesjonalnych organizacji, takich jak Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Projektami (IPMA) oraz Institute of Business Consulting (IBC-UK), co potwierdza jego zaangażowanie i pasję w dziedzinie zarządzania projektami i ryzykiem.
 
Jego umiejętności obejmują m.in. zarządzanie dużymi projektami inwestycyjnymi i reorganizacyjnymi, zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, zarządzanie wartością w projektach, programach i portfelach, a także zarządzanie zespołami.
 
Dzięki szerokiemu doświadczeniu w implementacji i konsultacjach dotyczących różnych metodyk zarządzania projektami, Cezary Paprocki oferuje kompleksowe podejście do szkoleń. Jego profesjonalizm i pasja do tematu zarządzania ryzykiem sprawiają, że jest idealnym trenerem do poprowadzenia szkoleń M_o_R®, dostarczając uczestnikom wartościowej wiedzy oraz praktycznych wskazówek w zakresie zarządzania ryzykiem.
 
 
Szkolenia M_o_R® to doskonałe narzędzie nauki strukturalnego i profesjonalnego zarządzania ryzykiem w organizacjach. Uczestnicy zdobywają solidny fundament i pewność siebie w praktycznych działaniach, zarówno jako kierownicy projektów, jak i członkowie zespołów.
Metodyka M_o_R® zapewnia skuteczne narzędzia do identyfikacji, analizy, oceny i zarządzania ryzykiem w sposób uporządkowany i efektywny. Pozwala na szybsze reagowanie na ryzyka i podejmowanie trafnych decyzji. Uczestnictwo w tych szkoleniach stwarza możliwość poznania innych podejść i metodyk zarządzania projektami, co daje elastyczność w wyborze odpowiednich strategii. Dzięki temu uczestnicy stają się bardziej świadomymi i skutecznymi menedżerami ryzyka, co przekłada się na lepsze wyniki i powodzenie projektów. Metodyka M_o_R® pozwala wprowadzić profesjonalne podejście do zarządzania ryzykiem, co zwiększa efektywność w procesach zarządczych.
 


 • Szkolenie należy zakupić razem z pakietem egzaminacyjnym, który zawiera voucher na egzamin online oraz e-book w tym samym języku, w jakim realizowane jest szkolenie. E-book będzie dostępny przez okres 5 lat, dając Uczestnikowi możliwość swobodnego korzystania z niego przez długi czas. To doskonałe rozwiązanie, które pozwala skorzystać zarówno z wartościowego szkolenia, jak i wsparcia w przygotowaniu do egzaminu w dogodnym dla Uczestnika czasie.


  M_o_R® jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited, używany za zgodą AXELOS Limited.
  PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited, używany za zgodą AXELOS Limited.
  MSP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited, używany za zgodą AXELOS Limited.
  P3O® jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited, używany za zgodą AXELOS Limited.
  MoV® jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited, używany za zgodą AXELOS Limited.


Podziel się: