Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Logo SOFTRONIC

Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny


AZ-303T00 (DOSTĘPNE DO 31.03.22) Microsoft Azure Architect Technologies

3700 PLN

5 dni

Microsoft

 
Dlaczego właśnie to szkolenie?

-

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

-

Czego się nauczysz?

Implementowanie maszyn wirtualnych dla systemów Windows i Linux
Szacowanie rozmiaru maszyny wirtualnej
Konfigurowanie wysokiej dostępności
Implementowanie hostów dedykowanych platformy Azure
Wdrażanie i konfigurowanie zestawów skalowania
Konfigurowanie szyfrowania dysków platformy Azure
Automatyzacja wdrażania i konfigurowania zasobów
Szablony usługi Azure Resource Manager
Zapisywanie szablonu dla maszyny Wirtualnej
Oceń lokalizację nowych zasobów
Konfigurowanie szablonu wirtualnego dysku twardego
Wdrażanie z szablonu
Tworzenie i wykonywanie runbooka automatyzacji
Implementowanie sieci wirtualnych
Komunikacja równorzędna sieci wirtualnej
Implementowanie komunikacji równorzędnej sieci wirtualnej
Wdrożenie równoważenia obciążenia i bezpieczeństwa sieci
Implementowanie równoważenia obciążenia platformy Azure
Implementowanie bramy aplikacji
Opis Zapory aplikacji sieci Web
Implementowanie zapory platformy Azure
Wdrażanie usługi Azure Traffice Manager
Implementowanie sieciowych grup zabezpieczeń i zabezpieczeń aplikacji
Implementowanie bastionu platformy Azure
Implementowanie kont magazynu
Konta magazynu
Magazyn obiektów blob
Zabezpieczenia pamięci masowej
Zarządzanie pamięcią masową
Uzyskiwanie dostępu do obiektów blob i kolejek przy użyciu usługi AAD
Konfigurowanie zapór usługi Azure Storage i sieci wirtualnych
Implementowanie usługi Azure Active Directory
Omówienie usługi Azure Active Directory
Użytkownicy i grupy
Domeny i domeny niestandardowe
Ochrona tożsamości usługi Azure AD
Implementowanie dostępu warunkowego
Konfigurowanie alertów o oszustwach dla usługi MFA
Implementowanie opcji obejścia
Konfigurowanie zaufanych usług IP
Konfigurowanie użytkowników-gości w usłudze Azure AD
Zarządzanie wieloma wystąpieniami AD
Wdrażanie i zarządzanie zarządzaniem usługą Azure
Tworzenie grup zarządzania, subskrypcji i grup zasobów
Omówienie kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC)
Role kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC)
Recenzje programu Azure AD Access
Implementowanie i konfigurowanie zasad platformy Azure
Plany platformy Azure
Implementowanie tożsamości hybrydowych i zarządzanie nimi
Instalowanie i konfigurowanie usługi Azure AD Connect
Konfigurowanie synchronizacji haseł i zapisywania haseł
Konfigurowanie usługi Azure AD Connect Health
Zarządzanie obciążeniami na platformie Azure
Migrowanie obciążeń przy użyciu usługi Azure Migrate
VMware - Migracja bez agenta
VMware — migracja oparta na agentach
Implementowanie kopii zapasowej platformy Azure
Odzyskiwanie witryny platformy Azure na platformie Azure
Implementowanie usługi Azure Update Management
Wdrożenie monitorowania infrastruktury chmury
Monitorowanie zabezpieczeń infrastruktury platformy Azure
Azure Monitor
Skoroszyty platformy Azure
Alerty platformy Azure
Analiza dzienników
Obserwator sieci
Kondycja usługi azure
Monitorowanie kosztów platformy Azure
Azure Application Insights
Ujednolicone monitorowanie na platformie Azure
Zarządzanie zabezpieczeniami aplikacji
Magazyn kluczy platformy Azure
Tożsamość zarządzana platformy Azure
Implementowanie infrastruktury aplikacji
Tworzenie i konfigurowanie usługi Azure App Service
Tworzenie aplikacji sieci Web usługi aplikacji dla kontenerów
Tworzenie i konfigurowanie planu usługi aplikacji
Konfigurowanie sieci dla usługi app service
Tworzenie gniazd wdrażania i zarządzanie nimi
Implementowanie aplikacji logiki
Implementowanie funkcji platformy Azure
Implementowanie aplikacji opartych na kontenerach
Wystąpienia kontenera platformy Azure
Konfigurowanie usługi Azure Kubernetes
Implementowanie baz danych NoSQL
Konfigurowanie tabel kont magazynu
Wybierz odpowiednie interfejsy API usługi CosmosDB
Implementowanie baz danych SQL platformy Azure
Konfigurowanie ustawień bazy danych SQL platformy Azure
Implementowanie wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database
Wysoka dostępność i baza danych SQL platformy Azure

Który egzamin potwierdza zdobyte umiejętności?

AZ-303

Co zawiera pakiet podstawowy?

w ramach pakietu otrzymujesz:
- autoryzowane materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
- certyfikat ukończenia szkolenia
w przypadku szkoleń stacjonarnych dodatkowo: 
- materiały szkoleniowe typu notes, długopis
- gadżet szkoleniowy
- zapewnione samodzielne stanowisko pracy wyposażone w laptop lub komputer stacjonarny (zgodnie z Setup Guidem szkolenia)
- poczęstunek w formie lunchu lub voucher na lunch do pyszne.pl (w przypadku szkoleń zdalnych)
- poczęstunek w czasie przerw (kawa/herbata/woda/ciastka)

Skomponuj własny pakiet

dodaj lub odejmij do ceny pakietu podstawowego

- 30,00 zł/dzień : zrezygnuj z lunchu
+ 350,00 zł : zamów egzamin w super cenie
+ 250,00 zł: asysta przygotowująca do egzaminu

OPCJA EXTRA:
Szkolenie dedykowane tylko dla CIEBIE (brak innych osób na sali) -> spytaj o cenę

wszytkie ceny są kwotami netto, nalezy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki

przykład obliczania ceny za Twój pakiet szkoleniowy

Gdzie i kiedy odbywa się szkolenie?

Termin

Miasto/miejsce

Cena* / Promocja**

Termin Gwarantowany

Zapisy

*Cena - to cena pakietu podstawowego
**Promocja - to obniżona cena pakietu podstawowego