Ta strona używa cookies, a kontynuująć przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i cookies.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień cookies w swojej przeglądarce.

Zgoda X
Logo SOFTRONIC

Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny

Microsoft AZURE cz. 3

28.09.17r.

Podziel się:

     

Storage Accounts

W poprzednich artykułach pisałem kilka słów na temat definiowania sieci oraz tworzenia środowiska maszyn wirtualnych w Azure. Oczywistym wydaje się również omówienie Azure Storage Accounts. Otóż, jeśli zapragniemy przechowywać jakiekolwiek dane nie w obszarze maszyn wirtualnych, ale bezpośrednio w Azure, obligatoryjnie będziemy musieli stworzyć co najmniej jedno takie konto.

Jakie typy danych?
• Blobs (binary large objects)
• Pliki
• Tabele
• Kolejki
• Wreszcie dyski maszyn wirtualnych

Microsoft niestety nadal utrzymuje dwa portale do zarządzania środowiskiem Azure: stary portal (classic portal - https://manage.windowsazure.com/) oraz nowy Azure Resource Manager (https://portal.azure.com). Tworząc wiele elementów (w tym Azure Storage Accounts, Networks, Virtual Machines) musimy zwrócić na to uwagę. Jeśli np. planujemy wdrożyć maszyny wirtualne poprzez Classic Portal, musimy również stworzyć sieci w tym samym portalu. 
Poniżej skupię się na Storage Accounts w ARM.
 
Tworzenie Azure Storage AccountsPo wybraniu kreatora Storage Accounts musimy odpowiedzieć na klika niezbędnych pytań:
 
• nazwa – unikatowa w globalnej skali i niezawierająca znaków specjalnych
• model wdrożenia – Resource Manager (zarządzany w nowy sposób)
• typ konta – w celu przechowywania blobs, files, tables wybieramy General purpose. Jeśli chcemy przechowywać tylko duże obiekty binarne, wybieramy Blob Storage. 
• wydajność – Standard/Premium, mówiąc w dużym skrócie wybór miedzy HDD a SSD. Jeśli w kroku wyżej wybierzemy Blob Storage, wybór automatycznie i nieodwołalnie padnie na HDD.
• replikacja – i tutaj zaczyna się ciekawa kwestia. Otóż dostępne są 4 typy (dostępność zależna od dwóch wyżej omówionych opcji):
o Locally-redundant storage (LRS) – Microsoft będzie przechowywał nasze dane w trzech kopiach w ramach regionu, który wybierzemy na samym dole okna kreatora
o Zone-redundant storage (ZRS) – replikacja danych następuje asynchronicznie w ramach jednego lub dwóch regionów i przechowywana również w łącznej ilości kopii sztuk 3
o Geo-redundant storage  (GRS) – dane łącznie przechowywane są w ilości kopii sztuk 6, wykraczając poza granice regionu, który został wybrany
o Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) – patrz wyżej, przy czym do danych mamy dostęp również w dodatkowej lokalizacji w trybie tylko do odczytu
• Grupa zasobów – tradycyjnie już każdy „azure’owy twór” musi znaleźć swoje miejsce w istniejącej lub nowo tworzonej grupie zasobów
• Lokalizacja – wybieramy region najbliższy naszej organizacji. Brak możliwości zmiany w późniejszym terminie.
 W ten oto sposób dobrnęliśmy do kliknięcia w przycisk Create i możemy cieszyć się nowym Storage Account.
 
W kolejnej odsłonie omówię, w jaki sposób możemy stworzyć zasób udostępniony w ramach stworzonego konta i podmapować go w naszej organizacji.

----------------------------------
 Autor:
 Patryk Łączny - MCT, MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, Private Cloud

« powrót