Ta strona używa cookies, a kontynuująć przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i cookies.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień cookies w swojej przeglądarce.

Zgoda X
Logo SOFTRONIC

Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny


MS-55354 Administering Office 365

3950 PLN

5 dni

Microsoft

 

Szkolenie dostępne także w ramach pakietów

Pakiet TECHsupreme

Gdzie i kiedy odbywa się szkolenie?

Start szkolenia

Miasto/miejsce

Cena* / Promocja**

Język szkolenia

Termin Gwarantowany

Zapisy

13.05.24 09:00

Szkolenie Zdalne

3950 zł

PL

NIE


*Cena - to cena netto pakietu podstawowego
**Promocja - to obniżona cena netto pakietu podstawowego

Gdzie i kiedy odbywa się szkolenie?

Start szkolenia
13.05.24 09:00
Miejsce
Szkolenie Zdalne
Cena*/promocja**

3950zł

Język szkolenia
PL
Termin gwarantowany
NIE

*Cena - to cena pakietu podstawowego
**Promocja - to obniżona cena pakietu podstawowegoDlaczego właśnie to szkolenie?

Podniesienie kwalifikacji i zdobycie tytułu Microsoft 365 Administratora staje się prostsze niż kiedykolwiek dzięki szkoleniu MS-55354 "Administering Office 365". Rozwijaj umiejętności z zakresu planowania, konfiguracji i zarządzania Office 365, zyskując kluczową przewagę konkurencyjną.

Do kogo skierowany jest program?

Szkolenie adresowane jest do administratorów IT, specjalistów ds. bezpieczeństwa, a także do osób odpowiedzialnych za skuteczne wdrożenie i zarządzanie usługami Office 365 w środowisku przedsiębiorstwa.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Przed przystąpieniem do szkolenia zalecamy podstawową wiedzę z zakresu obsługi platformy Office 365 oraz podstawowe umiejętności administracyjne. Znajomość podstawowych pojęć związanych z IT oraz doświadczenie w obszarze zarządzania danymi będzie dodatkowym atutem.

Jakie cele edukacyjne spełnia to szkolenie?

Szkolenie umożliwia uczestnikom:
  • Opanowanie zaawansowanych umiejętności administracyjnych w Office 365.
  • Zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i zgodności w Office 365.
  • Skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z usługami Office 365.

Jakie korzyści biznesowe przynosi udział w szkoleniu?

Udział w programie przynosi firmie:
  • Zwiększenie wydajności zespołu IT w administracji Office 365.
  • Wzrost poziomu bezpieczeństwa i zgodności w obszarze danych.
  • Doskonalenie umiejętności pracowników w obszarze nowoczesnej technologii Microsoft.

Czego się nauczysz?

Uczestnicy szkolenia MS-55354 zdobędą kompleksową wiedzę obejmującą planowanie, dostarczanie i konfigurację Office 365, zarządzanie użytkownikami, grupami, skrzynkami Exchange Online, SharePoint Online i Microsoft Teams, oraz bezpieczne zarządzanie danymi, w tym konfigurację etykiet, polityk retencji, DLP, i wieloskładnikowego uwierzytelniania.

Planowanie i dostarczanie Office 365
Przegląd Office 365
Podstawowe usługi w Office 365
Wymagania dla najemcy Office 365
Planowanie pilotażu i wdrożenia
Tworzenie najemcy Office 365
Dodawanie niestandardowych domen i zarządzanie ustawieniami DNS
Zarządzanie użytkownikami i grupami w Office 365
Zarządzanie kontami użytkowników i licencjami
Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianiem
Tworzenie i zarządzanie różnymi typami grup w Office 365
Zarządzanie użytkownikami i grupami za pomocą PowerShell
Zarządzanie użytkownikami i grupami w centrum administracyjnym Azure AD
Dostęp oparty na rolach i role administracyjne
Planowanie i konfigurowanie synchronizacji katalogu
Wdrażanie i konfigurowanie narzędzi i aplikacji dla Office 365
Planowanie konfiguracji sieciowej dla narzędzi i aplikacji Office 365
Korzystanie z narzędzia konfiguracyjnego Office Configuration Tool
Instalacja i kontrola za pomocą Click-to-Run
Zarządzanie scentralizowanym wdrażaniem narzędzi, aplikacji i dodatków
Raportowanie
Planowanie i zarządzanie Exchange Online
Czym jest Exchange Online
Zarządzanie skrzynkami Exchange Online
Zarządzanie grupami Office 365 w Exchange Online
Konfigurowanie uprawnień w Exchange Online
Zarządzanie Exchange Online za pomocą PowerShell
Planowanie i konfigurowanie przepływu poczty
Planowanie i konfigurowanie ochrony poczty elektronicznej
Planowanie i zarządzanie SharePoint Online
Czym jest SharePoint Online
Zrozumienie związku między SharePoint, OneDrive, Teams i grupami Office 365
Architektura SharePoint Online
Konfigurowanie SharePoint Online
Konfigurowanie i kontrola udostępniania zewnętrznego
Zarządzanie kolekcjami witryn SharePoint Online
Zarządzanie SharePoint Online za pomocą PowerShell
Planowanie i zarządzanie Microsoft Teams
Czym jest Microsoft Teams
Integracja Microsoft Teams z innymi usługami Office 365
Tworzenie i zarządzanie ustawieniami organizacji na poziomie globalnym
Tworzenie, zarządzanie i przypisywanie zasad Microsoft Teams
Planowanie i konfigurowanie dostępu zewnętrznego i gościa
Zarządzanie Microsoft Teams za pomocą PowerShell
Planowanie i zarządzanie innymi usługami Office 365
Yammer
Planner
Visio
Bookings
Delve
Forms
Power Platform
Stream
Sway
Viva
Scheduler
Dodatki, w tym Find Time i Junk Reporter
Bezpieczeństwo i zgodność w Office 365
Przegląd funkcji bezpieczeństwa i zgodności w Office 365
Rozszerzanie funkcji bezpieczeństwa i zgodności za pomocą dodatkowych licencji
Korzystanie z portalu Microsoft Defender i wyniku bezpieczeństwa (Secure Score)
Korzystanie z portalu zgodności Office 365 i wyniku zgodności (Compliance Score)
Planowanie i konfigurowanie etykiet i polityk retencji danych
Planowanie i konfigurowanie polityk zapobiegania utracie danych (DLP)
Tworzenie i przypisywanie etykiet z poufnością informacji
Konfigurowanie polityk Bezpieczne załączniki (Safe Attachments) i Bezpieczne łącza (Safe Links)
Planowanie i konfigurowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)
Raportowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów w MS365
Monitorowanie stanu usług Office 365
Rozwiązywanie problemów z dostępem administracyjnym w Office 365
Rozwiązywanie problemów z synchronizacją katalogów (Directory Synchronization)
Rozwiązywanie problemów w Exchange Online
Rozwiązywanie problemów w SharePoint Online
Rozwiązywanie problemów w Microsoft Teams
Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem i zgodnością w Office 365

Co zawiera pakiet podstawowy?

w ramach pakietu otrzymujesz:
- autoryzowane materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
- certyfikat ukończenia szkolenia


w przypadku szkoleń stacjonarnych dodatkowo:
- materiały szkoleniowe typu notes, długopis
- gadżet szkoleniowy
- zapewnione samodzielne stanowisko pracy wyposażone w laptop lub komputer stacjonarny (zgodnie z Setup Guidem szkolenia)
- poczęstunek w formie lunchu lub voucher na lunch do pyszne.pl (w przypadku szkoleń zdalnych) dla szkoleń realizowanych w pełnodniowych cyklach (co najmniej 6 godzinnych)
- poczęstunek w czasie przerw (kawa/herbata/woda/ciastka)
- możliwość skorzystania z usługi Training Replay


Skomponuj własny pakiet

dodaj lub odejmij do ceny pakietu podstawowego
- 30,00 zł/dzień : zrezygnuj z lunchu
+ 450,00 zł : zamów egzamin w super cenie
+ 250,00 zł : asysta przygotowująca do egzaminu

OPCJA PREMIUM:
Szkolenie dedykowane tylko dla Ciebie (brak innych osób na sali) -> spytaj o cenę

wszytkie ceny są kwotami netto, nalezy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki
przykład obliczania ceny za Twój pakiet szkoleniowy
Podziel się: