Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Logo SOFTRONIC

Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny

Microsoft Office Excel 2016 Expert: Interpreting Data for Insights


A-04e Microsoft Office Excel 2016 Expert: Interpreting Data for Insights

Dlaczego właśnie to szkolenie?

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Excel 2016 Expert 77-728

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

-

Czego się nauczysz?

Zarządzaj opcjami i ustawieniami skoroszytu

Zarządzaj skoroszytami
Zapisz skoroszyt jako szablon, kopiuj makra między skoroszytami, odwołuj się do danych w innych skoroszytach, włącz makra w skoroszycie, wyświetl ukryte karty wstążki
Zarządzaj ochroną skoroszytu
Ogranicz edycję, chroń arkusz, skonfiguruj opcje obliczania formuł, chroń strukturę skoroszytu, zarządzanie wersjami skoroszytu, szyfrowanie skoroszytu za pomocą hasła

Zastosuj niestandardowe formaty i układy danych

Zastosuj niestandardowe formaty danych i sprawdzanie poprawności
Twórz niestandardowe formaty liczb
Wypełniaj komórki za pomocą zaawansowanych opcji Wypełnij serię
Skonfiguruj sprawdzanie poprawności danych
Zastosuj zaawansowane formatowanie warunkowe i filtrowanie
Utwórz niestandardowe reguły formatowania warunkowego, utwórz reguły formatowania warunkowego, które będą używały formuł, zarządzaj regułami formatowania warunkowego
Twórz i modyfikuj niestandardowe elementy skoroszytu
Twórz własne zestawy kolorów, twórz i modyfikuj style komórek, twórz i modyfikuj własne motywy
Twórz i modyfikuj proste makra, wstawiaj i konfiguruj kontrolki formularzy
Przygotuj skoroszyt do internacjonalizacji
Wyświetlanie danych w wielu formatach międzynarodowych, stosowanie międzynarodowych formatów walutowych, zarządzaj wieloma opcjami czcionek dla zwykłych i nagłówkowych tekstów 

Twórz zaawansowane formuły

Zastosuj funkcje we wzorach
Wykonuj operacje logiczne przy użyciu funkcji AND, OR i NOT; wykonuj logiczne operacje za pomocą funkcji zagnieżdżonych; wykonuj operacje statystyczne za pomocą SUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI oraz LICZ.JEŻELI
Wyszukaj dane za pomocą funkcji
Wyszukaj dane za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO (VLOOKUP), wyszukaj dane za pomocą WYSZUKAJ.POZIOMO (HLOOKUP), wyszukuj dane za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ (MATCH), poznaj wyszukiwanie danych za pomocą INDEKSU
Zastosuj zaawansowane funkcje daty i godziny
Odwołaj się do daty i godziny za pomocą funkcji TERAZ i DZIŚ, obliczaj za pomocą funkcji daty i godziny
Wykonaj analizę danych oraz BI
Odwołaj się do daty i godziny za pomocą funkcji TERAZ i DZIŚ;
Naucz się importować, przekształcać, łączyć, wyświetlać i łączyć dane;
Konsoliduj dane; wykonuj analizę „co, jeśli” za pomocą SZUKAJ WYNIKU i Menedżera scenariuszy; użyj Model tabelarycznego, aby uzyskać analizy z danych Excela; przeliczaj dane za pomocą funkcji finansowych
Rozwiązywanie problemów z formułami
Śledź poprzedniki i zależność, monitoruj komórki i formuły za pomocą Inspekcji formuł oraz Okna Czujki, sprawdź formuły za pomocą reguł sprawdzania błędów, szacuj formuły
Zdefiniuj nazwane zakresy i obiekty
Nazwij komórki, nazwij zakresy danych, nazwij tabele, zarządzaj nazwanymi zakresami i obiektami
 
Twórz zaawansowane wykresy i tabele

Twórz zaawansowane wykresy
Dodaj linie trendów do wykresów, twórz wykresy dwuosiowe, zapisz wykres jako szablon
Twórz tabele przestawne i zarządzaj nimi
Twórz tabele przestawne, modyfikuj pola wyboru i opcje, twórz fragmentatory, grupuj dane w tabeli przestawnej, używaj danych z tabeli przestawnej za pomocą funkcji WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA), dodaj pola obliczeniowe, formatuj dane
Twórz i zarządzaj wykresami przestawnymi
Twórz wykresy przestawne, manipuluj opcjami w istniejących wykresach przestawnych, stosuj style do wykresów przestawnych, rozwijaj szczegóły Wykresów przestawnych

Jak długo trwa szkolenie?

5 dni

Ile to kosztuje?

1800zł netto + VAT (wg obowiązującej stawki)

Autoryzacja

Softronic

Który egzamin potwierdza zdobyte umiejętności?

77-728: Excel 2016 Expert: Interpreting Data for Insights

Gdzie i kiedy odbywa się szkolenie?

Termin

Miasto / miejsce

Możliwość udziału zdalnego

Cena / LAST MINUTE

Dodatkowo w cenie

Termin Gwarantowany

Zapisy